Vi tilbyder forskellige terapeutiske forløb til børn og unge der har oplevet vold, seksuelle overgreb, omsorgssvigt mm. Men også til børn og unge med seksuel bekymrende adfærd, børn og unge der kommunikerer med vold, selvskade mm.

Læs mere

Vi tilbyder forskellige helhedsorienterede terapeutiske forløb til familier, hvor der har været vold, seksuelle overgreb, omsorgssvigt mm.

Læs mere

Forældrekompetenceundersøgelser, tilknytningsundersøgelser, prognosevurderinger, børne- og ungepsykologiske undersøgelser, traumeudredninger, risikovurderinger mm.

Læs mere

Vi tilbyder specialiseret supervision til psykologer, socialrådgivere, lærere, plejefamilier, opholdssteder mm.

Læs mere

Vi tilbyder løbende kurser og uddannelser indenfor vores specialer: vold, seksuelle overgreb, seksuel bekymrende adfærd, udviklingstraumer, transgenerationelle traumer, komplicerede skilsmisser mm.

Læs mere

Vi er VISO-specialister indenfor områderne: børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, fysisk vold, psykisk vold og seksuelle overgreb samt børn og unge med seksuelt krænkende adfærd.

Læs mere