FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER 

En forældrekompetenceundersøgelse kan man lave, når man har brug for at få afdækket den ene eller begge forældres ressourcer og vanskeligheder i forhold til et eller flere af deres børn.

En sådan undersøgelse vil ofte både indeholde forældrenes egen udviklingshistorie, forældrenes evne til refleksion i forhold til sig selv og i forhold til deres børn, forældres evne til indlevelse i deres børn samt en undersøgelse af både børnenes og forældrenes følelsesmæssige, adfærdsmæssige og kognitive funktionsniveau samt deres mulighed for at sikre deres børns sundhed, udvikling og trivsel – nu og i fremtiden.

Dette vil man undersøge igennem samtaler, igennem observationer af forældrene med deres børn i forskellige situationer og igennem forskellige tests og opgaver.