HVAD STÅR VI FOR

Vores forståelse af al adfærd er at den altid er meningsfuld og et forsøg på kommunikation, uanset udtrykket. Man responderer/reager altid på noget. Som beskrevet ovenfor kan dette noget se meget forskelligt ud, men fælles er, at der er noget værdifuldt og betydningsfuldt, som man forsøger at beskytte med sin adfærd. Jo større og kraftigere reaktioner, jo mere smertefulde er de bagvedliggende følelser og jo mere aktiveret er overlevelsesinstinktet. Traume-responser er altså ikke en adfærd der kommer ud af ingenting, selvom det måske kan opleves sådan for dem der er omkring. Der er en mening med al adfærd og al adfærd er et forsøg på at kommunikere følelser.