HVAD STÅR VI PÅ

Terapeutisk arbejder vi med udgangspunkt i traumeinformerede, neurosekventielle, narrative og systemiske tilgange. Derudover har vi særligt fokus på regulering af nervesystemet og sammenhængen imellem psykologiske og kropslige processer, hvorfor vores behandling altid er integrativ. 


Vi arbejder ud fra: NMT, Kropsdynamisk udviklingspsykologi, Narrativt, Systemisk, Mentaliseringsbaseret, Power thread meaning framework, Responsbaseret tilgang