HVEM ER VI

Vi er et team af psykologer der alle brænder for at gøre en forskel for udsatte børn, unge, voksne og familier. Det gør vi igennem at tilbyde forskellige former for terapeutiske, udredende, rådgivende, superviserende og undervisende forløb. 

Forløbende kan både være individuelt målrettet børn og unge, men kan også være målrettet børnene og de unges øvrige netværk – både det familiære og det professionelle netværk. 

Vi har som gruppe specialiseret os i arbejdet med børn og unge som har oplevet udviklingstraumer, relationelle traumer, seksuelle overgreb (i barndom, ungdom og voksenliv), seksuel bekymrende adfærd, vold i hjemmet, konfliktfyldte skilsmisser mm. Børn og unge som har oplevet vold, traumer, overgreb mm kæmper overordnet med problematikker indenfor: selvregulering, affektregulering, skam, selvfølelse/selvbillede samt følelsesmæssig evne til kontakt – både til sig selv og andre. 

Vi tilbyder derfor behandling til børn og unge, der som følge af en barndom præger af svigt, traumer og overgreb, udviser forskellige former for traume-responser. Traume-responser kan se meget forskellige ud og rette sig både indad og udad samt svinge imellem begge dele alt efter kontekst. Eksempler på traume-responser kan være: uhensigtsmæssige spise- og søvnmønstre, selvskade, angst, skoleundgåelsesproblematikker, somatiske smerter, selvmordstanker, seksuelt udviskede grænser mm men kan også komme til udtryk som udadrettet vrede, aggression, kriminalitet samt overskridelse af andres emotionelle og seksuelle grænser, mobning mm. 

Alle vores indsatser kan foregå der hvor det giver mening – i vores hus – i dit hus – på dit værelse – på en bænk udenfor – i bilen mm.