PSYKOLOGISKE UNDERSØGELSER 

PSYKOLOGISKE UDREDNINGER OG UNDERSØGELSER AF BØRN OG UNGE 

I Plan B’s interne psykologhus, Psykologhus Plan B, laver vi psykologiske udredninger og undersøgelser af børn og unge.
Det kan til tider være hensigtsmæssigt med en (fornyet) psykologisk undersøgelse, for at klarlægge den unges ressourcer og vanskeligheder af kognitiv, social og/eller emotionel karakter samt få et blik for den aktuelle funktionsevne. En sådan undersøgelse kan være med til at afdække eventuelle særlige behov og være et godt afsæt for det videre arbejde med den unge.

Afhængig af problemstillingen kan den psykologiske undersøgelse indeholde:

  • Samtale med den unge, forældre, fagprofessionelle mm omkring den unge
  • Anamnese samtale
  • Kognitiv testning (afdækning af kognitive kompetencer)
  • Projektiv testning (personlighed og social funktion)
  • NMT-traumescreening
  • Observation
  • Udfærdigelse af psykolograpport
  • Formidling til den unge, forældre og fagprofessionelle

PROGNOSEVURDERINGER 

I Psykologhus Plan B udarbejder vi prognosevurderinger som et led i forældrekompetenceundersøgelser, hvis det drejer sig om adoption uden samtykke. I en sådan vurdering har man brug for at få undersøgt forældres udviklingspotentiale mere grundigt, for at kunne vurdere om en kontakt vil være til gavn for barnet både på kort og på lang sigt.

TILKNYTNINGSUNDERSØGELSER 

En tilknytningsundersøgelse kan være med til at afdække et barns tilknytning til enten sine forældrene sine plejeforældre eller til et givent bosted. Vurderingen har til formål at belyse, hvorvidt barnets tilknytning er så stærk, at det både på kort og lang sigt, må antages at være af væsentlig betydning for barnets bedste at forblive i hjemmet, i plejefamilien eller på dets eventuelle anbringelsessted.

Du er altid velkommen til at ringe til den visitationsansvarlige på 20233529, hvis du har en mulig sag, du gerne vil drøfte.