VORES TEAM 

Psykologhus Plan B er et internt psykologhus under Projekt Plan B – der primært leverer socialfaglige indsatser til landets kommuner. Psykologerne er på den måde et selvstændigt psykologfagligt team, men er samtidig en del af et større tværfagligt hus, hvor der i hverdagen samarbejdes med Plan B´s øvrige medarbejdere.

Lea
Direktør, psykolog og viso-specialist

Lea er autoriseret psykolog og børnesagkyndig. Hun er specialiseret i at arbejde terapeutisk og udredende med børn og unge inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb samt børn og unge med seksuelt bekymrende og grænseoverskridende adfærd. Lea udarbejder også forældrekompetenceundersøgelser, prognose-vurderinger, tilknytningsundersøgelser, traumescreeninger mm.

.

Ditte
Psykolog, kropsterapeut, kontaktperson og VISO-specialist

Ditte er psykolog og har stor erfaring med at arbejde med børn og unge der har været udsat for vold, traumer, omsorgssvigt, seksuelle overgreb og senfølger samt børn og unge med seksuel bekymrende og grænseoverskridende adfærd. Ditte tilbyder særlige vredeshåndteringsforløb (diamantforløb) samt samtaleforløb til børn, unge og familier med en udadreagerende og voldelig kommunikationsform.

Anja sort hvid

Anja
Psykolog, parterapeut og VISO-specialist

Anja er autoriseret psykolog og certificeret EFT-parterapeut og supervisor. Anja har stor erfaring med at arbejde både terapeutisk og udredende med børn, unge, familier og par.

Anna
psykolog, kontaktperson og viso-specialist

Anna er uddannet psykolog og har en bred erfaring i samtaler med unge, der har været udfordret af ensomhed, angst, social isolation og skolevægring. Herudover arbejder hun behandlende og udredende med børn og unge inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb. 

Maja
Psykolog, familiebehandler og VISO-specialist

Maja er autoriseret psykolog og arbejder primært i vores afdeling på Fyn. Maja arbejder både terapeutisk og udredende med børn, unge og familier hvor der har været vold, traumer, seksuelle overgreb og senfølger samt med børn og unge med seksuel bekymrende og grænseskridende adfærd. Maja er herudover spædbarnspecialist og tilbyder familiebehandling i hjemmet samt superviserer i plejefamilier og på opholdssteder.

Anna Katrine
Psykologpraktikant

Anna Katrine er psykologistuderende fra Københavns Universitet og færdiguddannet til sommer 2022. Sideløbende med studiet har hun arbejdet med specialpædagogiske indsatser til børn med autisme-spektrumforstyrrelser (ASF) og undervist i svømning. Hun har desuden erfaringer med at afholde samtaleforløb for voksne og unge med afsæt i systemiske, narrative og løsningsfokuserede metoder. .

Annette
Psykolog, familiebehandler og viso-specialist

Annette er autoriseret psykolog, børnesagkyndig og specialist i psykoterapi. I Plan B arbejder Annette med udredning og behandling af børn og unge inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysiske, psykiske og seksuelle overgreb. Annette udarbejder også forældrekompetenceundersøgelser, prognosevurderinger, tilknytnings-undersøgelser, traume-screeninger mm. samt tilbyder samtale-forløb til børn og unge.

Gry
psykolog, familiebehandler og viso-specialist

Gry er autoriseret psykolog og har stor erfaring med tværfagligt pædagogisk arbejde samt kriminalitetsforebyggende arbejde. Herudover er hun specialiseret i at arbejde behandlende og udredende med børn, unge og familier  inden for områderne omsorgssvigt, vold og traumer samt børn og unge udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb. Gry udarbejder også forældrekompetenceundersøgelser, prognose-vurderinger, tilknytningsundersøgelser, traumescreeninger mm.

Jasmina
Psykologpraktikant

Jasmina er psykologistuderende på Københavns Universitet og er færdiguddannet til sommer 2022. Jasmina har erfaring med at arbejde udviklingsorienteret med børn og unge, der har psykiske, relationelle og sociale udfordringer. Ligeledes har Jasmina erfaring med unge og sorg.